orfeo orfeocoffee

Dekofeinizace - káva bez kofeinu

Při procesu odstraňovaní kofeinu z kávy dochází k odplavení i některých žádoucích látek, které se díky svojí těkavosti ničí jako první. Tyto látky, jako jsou například jemné oleje, se stávají výraznými při pražení, kdy dochází ke karamelizaci cukrů a sycení plynů, např. oxidu uhličitého, který je nositelem těch nejdůležitějších vonných plynů, tím nejdůležitějším co káva obsahuje a dělá kávu kávou.

Při použití chemického odstraňování kofeinu ze zelené kávy je na povrchu zrn vidět nažloutlá vrstva zoxidovaných olejů. Dále pak v těchto zrnech zůstává nepatrné množství chemikálií, které mohou zanášet tepny a způsobovat problémy v krevním oběhu. Proto bylo v rámci EU používání některých látek tohoto druhu zakázáno. Vhodnější je proto použít kávu dekofeinovanou za použití vody nebo oxidu uhličitého. Také jsme měli příležitost vyzkoušet množství obilných káv a kávovin (např. vynikající druh od firmy Lima), které však do této sekce nepatří, protože již nejsou kávou v pravém slova smyslu.