orfeo orfeocoffee

O brazilské kávě

O brazilské kávě

V Brazílii, největším státě jihoamerického kontinentu, je kávovník hlavní zemědělskou kulturou a káva hlavním exportním zbožím. Podnebí Brazílie je mimořádně příznivé pro pěstování kávy. Sama Brazílie má tři klimatická pásma: rovníkové, subtropické a pásmo mírné. Mírné pásmo zaujímá celou pětinu Brazílie, a to polovinu státu Minas Gerais, velkou část státu Sao Paulo, dále všechny jižní státy a menší část státu Mato Grosso. Počátek pěstování kávovníku v Brazílii není přesně znám, ale jako rok dovozu kávového semene se uvádí rok 1727.

Zpočátku byl kávovník pěstován jen v kolonii Pará, později se rozšířil do sousední provincie Maranhao. První úřední zmínka v královském dekretu o kávě je z 8.srpna 1732. Toho roku byla vyvezena první káva z Pará.

V Brazílii se pěstuje hlavně kávovník arabský v několika varietách; například bourbon, maragogip a botucato. Vedle kávovníku arabského se rozšiřuje pěstování odolnějšího kávovníku arabusta. K hlavním produkčním státům Brazílie náleží Sao Paulo, Mina Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Esprito Santo, Bahia a Pernambuco.